O firmie

MF ARCHITEKT Marta Frankowska

Biuro architektoniczne MF ARCHITEKT zostało założone w 2015 roku. Pracownia oferuje projekty budynków i wnętrz dla Klientów indywidualnych oraz z sektora zamówień publicznych. Zadaniem firmy jest tworzenie funkcjonalnej, estetycznej przestrzeni, której użytkowanie sprawia przyjemność. Przygotowywane projekty podnoszą standard życia i wartość inwestycji.

O mnie

mgr inż. arch. Marta Frankowska

Założycielką biura architektonicznego MF ARCHITEKT jest Marta Frankowska.

2004-2009
Studia magisterskie na kierunku Architektura i Urbanistyka 

2007-2010
Podyplomowe Studia Architektury i Projektowania Wnętrz 

2013
Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń. Członkowstwo w Izbie Architektów Rzeczypospolitej Polskiej.

mgr inż. arch. Marta Frankowska

Architekt IARP nr ZP-0740

Projekty

Zaprezentowane portfolio obejmuje zarówno prace z dziedziny architektury jak i projektowania wnętrz.

 

OFERTA

Zakres świadczonych usług

01

Architektura

Prace przedprojektowe

Studium wykonalności inwestycji

Studium programowo – przestrzenne

Uzyskanie danych wyjściowych do projektowania

Wnioski i decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Inwentaryzacje

 

Prace projektowe

Analiza wytycznych

Architektura i koordynacja całości prac projektowych

Projekty i wytyczne projektowe

Projekt koncepcyjny 

Projekt zagospodarowania działki lub terenu

Projekt architektoniczno-budowlany

Projekt techniczny

Opracowania kosztowe

Dokumentacja przetargowa

Dokumentacja powykonawcza Inwestycji

Projekty detali architektonicznych

Projekty małej architektury

Legalizacje

Wizulizacje i animacje komputerowe

 

Sprawy formalno – prawne

Prowadzenie wszelkich spraw formalno-prawnych

Nadzór autorski nad realizacją

Pomoc w przeprowadzeniu przetargu

02

Wnętrza

Po zapoznaniu się z Klientem i jego potrzebami, omówieniu warunków współpracy następuje podpisanie umowy i wypełnienie ankiety.

 

Etap I
Inwentaryzacja

Na etapie inwentaryzacji następuje zapoznanie się z projektowaną przestrzenią. Architekt dokonuje dokładnych pomiarów i na ich podstawie tworzy rzuty i przekroje.

 

Etap II
Projekt koncepcyjny

Etap koncepcji to przygotowanie dwóch wariantów układów funkcjonalnych i wykonanie wizualizacji do jednego z nich. Istnieje możliwość dwukrotnego wprowadzania poprawek do wizualizacji.

 

Etap III
Projekt wykonawczy

Rzut pomieszczeń z aranżacją
Rzut posadzek
Rzut sufitów
Rzut instalacji gniazd wtykowych
Rzut instalacji oświetleniowej
Niezbędne przekroje, rozwinięcia ścian
Zestawienia: materiałów, oświetlenia, wyposażenia
Lista wyposażenia
Kosztorysy wyposażenia oraz materiałów wykończeniowych

 

Etap IV

Nadzór nad realizacją

Projekt koncepcyjny

  • Etap I
  • Etap II

Projekt wykonawczy

  • Etap I
  • Etap II
  • Etap III

Projekt z nadzorem

  • Etap I
  • Etap II
  • Etap III
  • Etap IV

Informacje

MF ARCHITEKT Marta Frankowska
Kazimierza Królewicza 2G/4
71-552 Szczecin
NIP: 7191471641

mfarchitekt@gmail.com

+48 506 229 920

Godziny otwarcia

Poniedziałek – Piątek: 8:00 – 16:00,
z wyjątkiem dni świątecznych

Poproś o bezpłatną wycenę