Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej

Zakres projektu

Praca dyplomowa

Data projektu

2009

Lokalizacja

ul. Rolna, Szczecin

Powierzchnia

28 626,10 m²

Opis projektu

Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Szczecinie została zlokalizowana przy ulicy Rolnej, na terenie rozwojowym Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii. Zaprojektowany szpital to klinika, która oprócz leczenia i pielęgnowania chorych, prowadzi badania naukowe oraz pełni funkcje dydaktyczne. Ideą przyświecającą przy projektowaniu, bylo stworzenie organizmu”, którego układ funkcjonalny i przestrzenny byłby dobrze czytelny, a funkcje rozgraniczone, przy jednoczesnym zachowaniu właściwych i sprawnych połączeń między nimi. W celu sprostania powyższemu wymogowi, budynek podzielono na pięć części połączonych dwoma łącznikami. Przeszklony hol główny, otwierający się na panoramę nadodrzańską, jest elementem spajającym ze sobą trzy bryły obiektu wysunięte ku ul. Rolnej i dwie pozostałe w głębi działki, które dodatkowo są zespolone niższą częścią diagnostyczno-operacyjną.

Praca dyplomowa pod tytułem „Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Szczecinie”, wykonana na Wydziale Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie pod kierunkiem dr hab. inż. arch. Marka Czyńskiego, została wyróżniona przez Prezydenta Miasta Szczecin w 2009 roku.

Udostępnij projekt