Marta Frankowska

Architekt IARP nr ZP-0740

Kontakt

 • +48 506 229 920
 • mfarchitekt@gmail.com
 • mfarchitekt.com

Biografia

Założycielką biura architektonicznego MF ARCHITEKT jest Marta Frankowska, absolwentka studiów magisterskich na kierunku Architektura i Urbanistyka na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie ukończonych z wyróżnieniem, z wynikiem bardzo dobrym oraz Podyplomowych Studiów Architektury i Projektowania Wnętrz na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie ukończonych również z wynikiem bardzo dobrym z wyróżnieniem.

Architekt za swoją pracę magisterską „Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Szczecinie” otrzymała w 2009 r. Wyróżnienie Prezydenta Miasta Szczecin.

W 2013 roku, po odbytej kilkuletniej praktyce w biurach architektonicznych i na budowie, zdanym egzaminie ze znajomości procesu budowlanego oraz umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej, architekt Marta Frankowska otrzymała uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń. Architekt jest członkiem Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej.

Edukacja

 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Wydział Budownictwa i Architektury
  2007-2010 Podyplomowe Studia Architektury i Projektowania Wnętrz ukończone z wynikiem bardzo dobrym z wyróżnieniem
  2004-2009 Studia magisterskie na kierunku Architektura i Urbanistyka ukończone z wynikiem bardzo dobrym, z wyróżnieniem
 • Uniwersytet Szczeciński Wydział Teologiczny
  2013-2017 Studia jednolite magisterskie na kierunku Teologia
 • Wyższa Szkoła Języków Obcych w Szczecinie
  2009-2012 Studia I stopnia w specjalności Filologia Angielska